Raport z badań przechowalniczych oleju lnianego z dnia 04.02.2009

up

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa

Olej lniany Vis Natura, w stosunku do innych marek, zachowuje przez długi okres czasu, w nienaruszonej formie, czynne biologicznie składniki, które przed wytłoczeniem oleju zgromadzone były w nasionach. Wielomiesięczna, wyjątkowo długa trwałość oleju i brak wymogu przechowywania oleju w obniżonej temperaturze świadczy jednocześnie o jego wysokiej biologicznej jakości.

Olej Lniany Vis Natura, był wielokrotnie badany w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na potwierdzenie powyższego, przytaczamy istotne wyniki jednego z wcześniejszych Raportów.


h-sklad-kwasow-tluszczowych
Kwas tłuszczowy Zawartość [%]
1 tydzień po wytłoczeniu
Zawartość [%]
po 3 tygodniach
Zawartość [%]
po 16 tygodniach
Omega – 3 [C18:3n3] 58,42 57,92 57,06
Omega – 6 [C18:2n6] 11,23 11,41 11,30
Omega – 9 [C18:1n9] 17,83 18,03 18,69
*Olej przechowywany w temperaturze pokojowej
wyniki-foot

Po tym okresie przechowywania w temperaturze pokojowej, skład kwasów tłuszczowych oleju uległ niewielkim zmianom. Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych wynosiła 1,35 mg KOH/g, a nadtlenków 3,10 meqO2/kg i nie przekroczyła wyznaczonych normami wartości wynoszących odpowiednio: 4 mg KOH/g i 15 meqO2/kg. Również cechy organoleptyczne oleju nie uległy istotnym zmianom.

Raport został podpisany przez:

  • dr hab. Agnieszka Kita
  • prof. dr hab. Grażyna Lisińska

Powyższe wyniki, dowodzą, że po 16 tygodniach od wytłoczenia, wystąpił minimalny spadek zawartości Omega – 3, z 58,42% do 57,06%, a zawartość nadtlenków wyniosła 3,10 meqO2/kg, co stanowi zaledwie 20% wielkości, którą dopuszcza norma.

W innym miejscu jest przytoczony szerszy materiał z przeprowadzonych wielokrotnych badań przechowalniczych wykonanych w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Raporty z badań Oleju Lnianego Vis Natura
mówią same za siebie

Bezprzedmiotowy staje się więc jakikolwiek komentarz nawiązujący nie tylko do konfabulacji i prób zaczarowania rzeczywistości, (w odniesieniu do przechowalnictwa i trwałości), które pojawiły się w ostatnim okresie na stronach internetowych i broszurach innych producentów oleju lnianego. Nie jest to przypadek, że nastąpiło to właśnie wtedy, kiedy została uruchomiona produkcja Oleju Lnianego Vis Natura, o niespotykanych nigdzie, najwyższych parametrach biochemicznych.

My ze swej strony, ani nie będziemy zachęcać do zainteresowania się produktami innych producentów, ani też nie będziemy tego odradzać. Decyzja wyboru produktu – należy do Konsumenta.