← wróć do podstrony "Baza wiedzy"

Olej lniany

Wiadomości ogólne

Olej lniany, który zawiera niezdeformowane w procesie tłoczenia aktywne biologicznie naturalne struktury, został uznany przez środowiska akademickie jako olej prozdrowotny. Szczególnie w ostatnim okresie, jest coraz bardziej znanym i cenionym naturalnym prozdrowotnym składnikiem diety pokarmowej. Olej lniany wkracza intensywnie do naszej świadomości z racji swojego wyjątkowo pozytywnego i kompleksowego oddziaływania na ludzki organizm, któremu coraz więcej zainteresowania poświęcają także sfery naukowe. Niektóre źródła podają, że na świecie w tej dziedzinie, jest prowadzonych równolegle ponad dwa tysiące różnego rodzaju badań naukowych. Niepodważalnym akademickim autorytetem, w zakresie prozdrowotnych właściwości oleju lnianego, jest doktor Johanna Budwig, która w połowie ubiegłego wieku odkryła wyjątkowe jego właściwości. Niemiecka biochemik, Johanna Budwig (1909 – 2003), doktoryzowała się z biochemii i nauk przyrodniczych, która niezależnie od prowadzonych w tym zakresie badań naukowych, miała wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie leczenia groźnych chorób cywilizacyjnych takich jak; nowotwory, cukrzyca, choroby układu krążenia. W leczeniu tych chorób wykorzystywała wyjątkowe właściwości oleju lnianego. Siedmiokrotnie była nominowana do Nagrody Nobla.

Każdy olej roślinny, składa się z różnego rodzaju i różnej zawartości kwasów tłuszczowych oraz innych, nie mniej ważnych związków. Najogólniej kwasy tłuszczowe, będące składnikami każdego oleju, można podzielić na:

  • kwasy nasycone, które organizm potrafi syntetyzować samodzielnie,
  • kwasy jednonienasycone, które organizm potrafi wytworzyć samodzielnie,
  • kwasy wielonienasycone, niezbędne dla ludzkiego organizmu, ale których organizm nie potrafi samodzielnie syntetyzować. Muszą być one dostarczone w pożywieniu. Przez naukę zostały określane jako: Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe – WNKT.

Olej lniany, podobnie jak i inne znane oleje roślinne, jest otrzymywany w drodze tłoczenia nasion. Szczególnie wyróżnia go spośród innych olejów roślinnych, bardzo wysoka, wręcz unikalna zawartość, Wielonienasyconych Niezbędnych Kwasów Tłuszczowych – WNTK, z rodziny Omega – 3. Wielokrotnie przewyższająca zawartości występujące w innych olejach roślinnych. Dla zobrazowania podamy przykładowo wielkości tego kwasu tłuszczowego dla kilku najczęściej spożywanych olejów roślinnych. Podajemy szacunkowe zawartości Omega – 3:

  • olej z oliwek – ilości śladowe, nie przekraczające 1%,
  • olej słonecznikowy – ilości śladowe, nie przekraczające 1%,
  • olej rzepakowy – 10%,
  • olej lniany – 56%.

Jak widzimy, zawartość kwasu tłuszczowego Omega – 3, w oleju lnianym, w stosunku do innych olejów, jest nokautująca. Ten przytoczony bezsporny fakt, nie daje jednak żadnej gwarancji, że każdy olej lniany, który znajdziemy na rynku, będzie zawierał, taką wyjątkowo wysoką ilość wielonienasyconego kwasu tłuszczowego Omega – 3. W sprzedaży, znajdują się oleje lniane, odmiany Linola, które zawierają śladowe ilości, kwasu tłuszczowego Omega – 3.

Oprócz podanych zawartości kwasów tłuszczowych olej lniany zawiera wiele innych, nie mniej ważnych struktur biochemicznych, które przy współdziałaniu z Omega – 3, czynią z tego oleju wyjątkowo ważny i pożyteczny dla organizmu prozdrowotny suplement pokarmowy. Do takich związków, należy zaliczyć: tokoferole, sterole, karotenoidy i wiele innych, na dzień dzisiejszy, nie do końca rozpoznanych i przebadanych.

Szacunkowe zawartości podstawowych struktur biochemicznych oleju lnianego.

Omega – 3 [%] Omega – 6 [%] Omega – 9 [%] Tokoferole [mg/kg] Sterole [mg/100g] Karotenoidy [mg/kg]
56 16 15 500 500 150

Prowadzone badania bezspornie dowodzą o prozdrowotnym działaniu struktur biochemicznych zawartych w oleju lnianym. Zostało to potwierdzone przez wiele ośrodków naukowych.

Olej Lniany

Wprowadzenie

Kondycja fizyczna oraz kondycja psychiczna ludzkiego organizmu jest bezpośrednio uzależniona od sposobu i jakości odżywiania. Jakość odżywiania decyduje o samopoczuciu i zdrowiu człowieka. Niehigieniczny tryb życia: alkohol, nikotyna, spaliny samochodowe oraz niewłaściwe odżywianie stanowią decydujący czynnik powstawania współczesnych chorób cywilizacyjnych: choroby układu krążenia i układu pokarmowego, cukrzyca i choroby nowotworowe oraz wszelkiego rodzaju alergie, które także często powodowane są niefrasobliwym przyjmowaniem środków farmaceutycznych.
Decydującym dodatkowo szkodliwym czynnikiem są produkty przetworzone przemysłowo, zawierające nie tylko szkodliwe substancje konserwujące, smakowe oraz poprawiające wygląd wizualny produktów spożywczych, ale przede wszystkim zawierające zdeformowane i zmienione naturalne struktury biochemiczne produktu naturalnego. Typowym dla tego przypadku przykładem są margaryny i przemysłowo produkowane oleje roślinne oraz praktycznie większość pozostałych produktów spożywczych wytwarzanych w skali przemysłowej.

Ograniczając się jedynie do sposobu odżywiania, można stwierdzić, że we współczesnej diecie występuje nadmierne spożycie tłuszczów kosztem innych produktów. Nadmierne ich spożycie może być szkodliwe dla ludzkiego organizmu, dodatkowo spotęgowane przemysłowym jego przetworzeniem. Zachwianie właściwych proporcji w diecie pokarmowej też nie będzie służyło naszemu zdrowiu. Ogólnie rzecz ujmując, jedynie w tym kontekście, współcześnie spożywamy zbyt wiele tłuszczów przemysłowo przetworzonych, występujących w margarynach, fast foodach, słodyczach itd. Natomiast, współczesna dieta zawiera zbyt małe ilości wysokiej jakości odpowiednich tłuszczów roślinnych. W szczególności tłuszczów wielonienasyconych z rodziny Omega – 3, przy jednoczesnym radykalnie wysokim spożyciu wielonienasyconego kwasu tłuszczowego Omega – 6. Taki stan rzeczy powoduje zwiększenie ryzyka powstania i rozwoju wielu chorób, określanych mianem chorób cywilizacyjnych. Szczególnie dotyczy to osób zagrożonych ryzykiem wystąpienia u nich chorób związanych z układem krążenia i chorób nowotworowych.

Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe, (WNKT), w naturalnej formie występują w dwóch grupach: Omega – 3 oraz Omega – 6. Stanowią one szczególny wyróżnik wśród innych pozostałych naturalnych kwasów tłuszczowych. Tym szczególnym ich wyróżnikiem jest to, że podobnie jak witaminy, nie są one syntetyzowane w organizmie. Muszą być dostarczone w pożywieniu. Stąd też wywodzi się ich nazwa: Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe.

Wielonienasycony kwas tłuszczowy, alfa – linolenowy, (ALA), określany także jako Omega – 3, w szczególności jego długołańcuchowe pochodne, (będące wynikiem przemian w organizmie), są niezbędne do powstania i dalszego prawidłowego przebiegu kolejnych przemian metabolicznych. Ma to odniesienie do kwasu eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA), pochodnych ALA. W organizmie człowieka wymienione pochodne kwasu Omega – 3, wchodzą w skład fosfolipidów, z których zbudowane są błony komórkowe. Stanowią więc one podstawowy składnik (budulec) błony komórkowej. Struktura błony komórkowej determinuje i odpowiada za prawidłowy dostęp pokarmu do wnętrza komórki. Im jest większa jej przepuszczalność i elastyczność, tym łatwiejszy jest dostęp składników pokarmowych do wnętrza komórki. Taki charakter błony gwarantują wbudowane w nią cząstki wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast, kiedy składnikami błony komórkowej są kwasy nasycone i jednonienasycone, tworzące sztywne łańcuchy strukturalne, elastyczność i przepuszczalność takiej błony zdecydowanie się pogarsza.

Wysoki poziom związków, (będących pochodną Omega – 3), zawiera centralny układ nerwowy i siatkówka. Omega – 3, jest także prekursorem wewnątrzustrojowej syntezy eikozanoidów, posiadających szeroki zakres oddziaływania i wyjątkowe znaczenie w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu.

Równoznaczne i niczym nie zastąpione znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu posiada także wielonienasycony niezbędny kwas tłuszczowy, linolowy, (LA), określany także jako Omega – 6, z którego w wyniku przemian w organizmie powstaje kwas arachidonowy, (AA), mający również szczególne znaczenie dla ludzkiego zdrowia. Podobnie jak z pochodnych Omega – 3, w wyniku przemian wewnątrzustrojowych, z kwasu arachidonowego, (AA), powstają odpowiednie eikozanoidy. Eikozanoidy, powstałe z kwasu AA, mają odmienne i często przeciwstawne działanie, niż eikozanoidy powstałe z prekursora, jakim jest Omega – 3.

Eikozanoidy, (prostaglandyny, prostacykliny, tromboksany, leukotrieny), są syntetyzowane z fosfolipidów WNKT zawartych w błonach komórkowych.

Dotychczasowe badania naukowe wykazały, że długołańcuchowe EPA i DHA spowalniają procesy wielu schorzeń związanych z układem krążenia, reakcji zapalnych i alergicznych. Przyczyniają się do obniżenia poziomu triglicerydów w surowicy krwi oraz przyczyniają się do obniżenia poziomu ,,złego” cholesterolu LDL. Wspomagają system immunologiczny, hamują nadmierną kurczliwość naczyń krwionośnych, regulują aktywność hormonów. Spełniają ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego. Współczesne badania naukowe potwierdzają, że hamują one także powstawanie niektórych rodzajów nowotworów. Natomiast, eikozanoidy powstałe z kwasu arachidonowego, AA, (pochodna Omega – 6), charakteryzują się wysoką aktywnością, prowadząc często do powstania procesów zapalnych. Najczęściej, (z uwagi na złą dietę, spowodowaną, nadmierną konsumpcję Omega – 6), syntetyzowane w nadmiernej ilości są przyczyną powstania procesów miażdżycowych, wywołują silne stany zapalne i alergiczne. Stanowią także bodziec do powstania niektórych procesów nowotworowych.

Współczesna dieta charakteryzuje się zbyt wysokim spożyciem WNKT z rodziny Omega – 6 i ubogim spożyciem Omega – 3. Co skutkuje określonymi problemami zdrowotnymi z wywołaniem określonych procesów chorobowych. Odpowiednia proporcja spożycia Omega – 6 do Omega – 3, zalecana przez środowiska naukowe, powinna się mieścić w granicach, jak 4 do 1. W współczesnej diecie jest ona diametralnie przekroczona. W niektórych przypadkach, (ta zalecana przez środowiska naukowe proporcja), jest przekroczona dziesięciokrotnie, co ewidentnie wpływa na pogorszenie stanu naszego zdrowia.

Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe z rodziny Omega – 3, w bardzo dużej ilości, (ponad 52%), zawiera olej lniany. Dotychczas słabo rozpoznany, także przez środowiska naukowe, które, co prawda, podnoszą wyjątkowe zalety WNKT Omega – 3, jednak w swych opracowaniach, (z pewnymi wyjątkami), bądź przemilczają zalety oleju lnianego w tym kontekście, bądź, (w oparciu o dotychczasowe doświadczenia), twierdzą, że zalety oleju lnianego, nie mogą być w pełni wykorzystane. A spowodowane to ma być natychmiastowym utlenianiem się zawartego w oleju lnianym, WNKT, Omega – 3.

Przełom, w tej dziedzinie, został dokonany. Olej Lniany Vis Natura, tłoczony z nasion lnu oleistego, według nowej technologii, nie podlega, (jak do tej pory sądzono), szybkiej oksydacji. Potwierdzają to wszystkie dotychczasowe badania laboratoryjne.

Olej Lniany

Związki biochemicznie aktywne

Nowa technologia tłoczenia oleju lnianego, jest wynikiem przeprowadzonych wieloletnich badań w tym zakresie, które zostały zrealizowane w firmie Stalmasz, czego jednym z efektów prac badawczych, było, (między innymi), zaprojektowanie i wykonanie skonfigurowanej prasy do tłoczenia najwyższej jakości olejów roślinnych. W ślad za tym, została uruchomiona Tłocznia Olejów Roślinnych Vis Natura.

Olej lniany, który zawiera niezdeformowane w procesie tłoczenia aktywne biologicznie naturalne struktury, został uznany przez środowiska akademickie jako olej prozdrowotny. Szczególnie w ostatnim okresie, jest coraz bardziej znanym i cenionym naturalnym prozdrowotnym składnikiem diety pokarmowej. Olej lniany wkracza intensywnie do naszej świadomości z racji swojego wyjątkowo pozytywnego i kompleksowego oddziaływania na ludzki organizm, któremu coraz więcej zainteresowania poświęcają także sfery naukowe. Niektóre źródła podają, że na świecie w tej dziedzinie, jest prowadzonych równolegle ponad dwa tysiące różnego rodzaju badań naukowych. Niepodważalnym akademickim autorytetem, w zakresie prozdrowotnych właściwości oleju lnianego jest doktor Johanna Budwig, która w połowie ubiegłego wieku odkryła wyjątkowe jego właściwości. Niemiecka biochemik, Johanna Budwig (1909 – 2003), doktoryzowała się z biochemii i nauk przyrodniczych, która niezależnie od prowadzonych w tym zakresie badań naukowych, miała wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie leczenia groźnych chorób cywilizacyjnych takich jak; nowotwory, cukrzyca, choroby układu krążenia. Leczenie tych chorób opierała na na wyjątkowych właściwościach oleju lnianego. Przejawem uznania osiągnięć w tej dziedzinie była siedmiokrotna nominacja dr J. Budwig do Nagrody Nobla. Jej odkrycia możliwości leczenia chorób cywilizacyjnych przy wykorzystaniu naturalnych i siłą rzeczy tanich metod, godziły w interesy koncernów farmaceutycznych, które czerpią ogromne zyski z produkcji i dystrybucji opatentowanych syntetycznych medykamentów. Nie może więc budzić zdziwienia, że nigdy Nagrody Nobla jej nie przyznano.

Struktury chemiczne, które występują w składzie oleju lnianego zostały odkryte dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku Jest to więc dziedzina nowa i jedynie ogólnie zbadana. Wymagająca dalszych kompleksowych badań naukowych. Już obecnie rokująca potencjalne możliwości leczenia współczesnych chorób cywilizacyjnych. Należy się spodziewać, że zostanie głębiej przebadana przez środowiska naukowe. Szczególnie w odniesieniu do znaczenia i synergicznego wzajemnego oddziaływania związków zawartych w oleju lnianym, takich jak; wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3, witamina E, sterole, karotenoidy i flawonoidy.

Witamina E, w wyjątkowo skutecznej postaci, jest zawarta w oleju lnianym. Wynika to z tego, że jak należy się spodziewać, działanie witaminy E, (konsumowanej w oleju lnianym), będzie synergiczne (spotęgowane). Efekt synergii, zostaje osiągnięty dzięki pozostałym innym związkom przeciwutleniającym, które zawiera olej lniany. Należą do nich takie struktury jak; sterole, plastochromanol 8 i karoteny oraz inne antyoksydanty, występujące w oleju w mniejszych ilościach. Dodatkowym składnikiem, dającym możliwość spotęgowanego działania witaminy E, jest wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3, którego olej lniany zawiera ponad 52%. Kompozycja tych składników, pozwala wywołać, reakcję synergicznego i prozdrowotnego działania – wszystkich związków, które zawiera olej lniany. Podkreśla to wielu autorów. Wszakże przy spełnieniu koniecznego warunku, gwarantującego, że zawarte w oleju lnianym składniki, występują w czynnej formie biologicznej. Co oznacza, że w procesie ich pozyskiwania z nasion, nie zostały one zniszczone i są nadal biochemicznie aktywne.

Wszystkie te związki – w aktywnej biochemicznie formie
– zawiera Olej Lniany Vis Natura

Najlepszą kompozycję tworzy natura

Należy podkreślić, że ludzki organizm samodzielnie nie potrafi syntetyzować (wytworzyć) tych wymienionych struktur. Dla zachowania zdrowia muszą być one dostarczone w pokarmie.

Znaczenie oraz prozdrowotne oddziaływanie na ludzki organizm składników oleju lnianego jest ogólnie już uznane przez wiele środowisk naukowych. Musi być jednak spełniony podstawowy warunek, gwarantujący, że zawarte w oleju składniki, posiadają nie zniszczoną formę biologiczną.

Oddziaływanie związków zawartych w oleju lnianym odnosi się do przemian zachodzących na poziomie metabolizmu komórkowego ludzkiego organizmu. Zostało to wielokrotnie potwierdzone badaniami naukowymi. Jest to jedno z wielu potwierdzeń świadczących, że należy bardzo poważnie traktować hipotezy twierdzące, że badania naukowe powinny być nakierowane na metabolizm komórkowy, którego wpływ na nasze zdrowie ma znaczenie podstawowe i ogromnie istotne. Stan naszego zdrowia lub choroby bierze swój początek i rozstrzyga się bowiem na poziomie metabolizmu komórkowego.