← wróć do podstrony "Baza wiedzy"

Choroby cywilizacyjne

Przyczyny

Istnieje wiele dowodów świadczących, że praprzyczyną wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak; choroby układu krążenia, cukrzyca, zapalenie stawów, choroby nowotworowe i wiele innych, są stany zapalne wywoływane przez wiele różnych czynników.

Istnieje też wiele hipotez w dziedzinie wiedzy nauk medycznych i paramedycznych, starających się wyjaśnić, jaki jest faktyczny mechanizm powstawania nękających ludzi chorób cywilizacyjnych. W dostępnych pracach naukowych, możemy znaleźć mniej lub bardziej poparte naukowymi badaniami próby opisania tych zagadnień. W oparciu o racjonalny punkt widzenia, można stwierdzić, że najgłębiej tej materii dotyka medycyna komórkowa, która przyczyn stanów chorobowych dopatruje się w zachwianiu równowagi (homeostazy) na poziomie metabolizmu komórkowego. Hipoteza ta jest nie tylko absolutnie logiczna, ale została też potwierdzona licznymi badaniami oraz uzasadniona racjonalnymi wnioskami; bezpośrednimi i pośrednimi.

Każda choroba posiada swój uzasadniony początek, jakim jest powstanie stanu zapalnego na poziomie komórkowym. Przyczyn takiego stanu może być i jest wiele.

Według najnowszych badań, za główną przyczynę powstania stanów zapalnych (na poziomie komórkowym) uznaje się destrukcyjne działanie wolnych rodników tlenowych, które powstają w trakcie trwania rutynowych reakcji w organizmie. Występuję też inne przyczyny wywołujące stany zapalne. Powodują je związki o charakterze toksycznym, które podobnie jak wolne rodniki tlenu, powstają w naturalnych reakcjach zachodzących w organizmie. Zasadnicze sedno zagadnienia nie tkwi jednak w tym, że te toksyczne związki powstają, lecz tkwi w tym, że powstają one w nadmiernej ilości, i nie są w naturalny sposób neutralizowane przez wyspecjalizowane systemy organizmu, których zadaniem jest utrzymywanie wewnętrznej równowagi między związkami utleniającymi i antyutleniającymi.