← wróć do podstrony "Baza wiedzy"

Olej Lniany Vis Natura

Jest przełom w leczeniu metodą Dr Budwig

Nowatorska metoda wydobywania oleju z nasion zapewnia, że zgromadzone w nasionach lnu życiodajne związki zostają przeniesione do oleju w formie nienaruszonej – biochemicznie czynnej.

Pod względem jakości, Olej Lniany Vis Natura, nie ma porównywalnego odpowiednika,
ani na rynku polskim, ani na rynku europejskim

Dotychczas produkowane oleje lniane (budwigowe – lecznicze) produkowane przez różne firmy muszą być przechowywane w lodówce. Aleksander Nowak (firma Stalmasz) opracował nową technologię wydobywania oleju z nasion, dzięki której wytłoczony olej zachowuje wielomiesięczną trwałość, bez konieczności przechowywania oleju w obniżonej temperaturze i bez obawy o utratę jego składu oraz smaku. Fakt ten został potwierdzony stosowną opinią wydaną na podstawie przeprowadzonych badań w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Olej Lniany Vis Natura
Jest przełom w leczeniu metodą Dr Budwig

Od kilku lat stosuję w ramach profilaktyki olej lniany, który wspomaga moje zdrowie. Niestety miałam duże trudności w pozyskaniu oleju odpowiedniej jakości oraz odpowiednio długiej przydatności do spożycia. Okres trwałości tego oleju wynosił zaledwie jeden miesiąc. Przy jednoczesnym wymogu przechowywania oleju w lodówce. Był to wymóg narzucony przez producenta.

Można wysnuć wniosek, że taki olej lniany, (dotychczas przeze mnie kupowany), nawet w czasie transportu mógł obniżyć swoją jakość. Bowiem konieczność przechowywania oleju w lodówce, może dowodzić, że przetrzymywanie go w temperaturze otoczenia wywołuje w nim proces utleniania (psucia – jełczenia oleju). Dowodzi to tego, że taki olej jest pozbawiony naturalnych zawartych w nasionach przeciwutleniaczy, których obecność nawet w normalnych warunkach hamuje proces utleniania. Taki stan rzeczy, może być spowodowany wadliwym procesem tłoczenia. Znaczący wpływ na utratę naturalnych przeciwutleniaczy, (zawartych w nasionach), może mieć proces tłoczenia. Wadliwa technologia tłoczenia oraz wysoka temperatura panująca w czasie tego procesu, może być przyczyną powstania w oleju bardzo szkodliwych dla ludzkiego zdrowia transizomerów.

Ogromny postęp w produkcji zdrowych biologicznie olejów roślinnych nastąpił w wyniku opracowania nowej technologii oraz zbudowania unikatowego w tym zakresie urządzenia do tłoczenia olejów roślinnych. W szczególności odnosi się to do tłoczenia oleju lnianego, którego walory prozdrowotne i lecznicze są wyjątkowe i ogólnie uznane przez środowiska naukowe.

Olej Lniany Vis Natura, został kompleksowo przebadany.

Badania oleju zostały przeprowadzone w laboratoriach
Katedry Rolnej i Przechowalnictwa
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności.

Orzeczenie o jakości oleju brzmiało:

Olej liany tłoczony na zimno zaraz po wyprodukowaniu charakteryzował się typowym (dla oleju lnianego) składem kwasów tłuszczowych oraz cechami organoleptycznymi: żółto – złocistą barwą, łagodnym i lekko słodkim orzechowym zapachem i smakiem.

Po trzech miesiącach przechowywania w temperaturze pokojowej, skład kwasów tłuszczowych uległ niewielkim zmianom. Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych wynosiła 1,35mgKOH/g, a nadtlenków 3,10 mgO2/kg, i nie przekroczyła wyznaczonych normami wartości wynoszących odpowiednio:

  • 4 mg KOH/g
  • 15 mg O2/kg

Również cechy organoleptyczne oleju po przechowywaniu nie uległy istotnym zmianom.

Na podstawie przeprowadzonych badań przechowalnictwa sugeruje się określenie terminu przydatności do spożycia oleju lnianego tłoczonego na zimno na 3 miesiące.

Raport z przeprowadzonych badań został podpisany przez:

Opracowanie
Dr hab. Agnieszka Kita

Kierownik Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
Prof. dr hab. Grażyna Lisińska

Opracowanie nowej technologii tłoczenia oraz wyprodukowanie nowatorskiego urządzenia do tłoczenia olejów roślinnych, jest wynikiem wieloletnich badań w tym zakresie, które zostały zrealizowane w firmie Stalmasz – Aleksander Nowak.

W ślad za tym, została uruchomiona tłocznia olejów roślinnych Oleje Roślinne Vis Natura
Olej lniany produkowany według nowej technologii jest już dostępny pod marką:
Olej Lniany Vis Natura

Stwierdzam, że dotychczas nie było w Polsce takiego produktu