← wróć do podstrony "Baza wiedzy"

Olej Lniany Vis Natura

Wartości zdrowotne i trwałość oleju

Zdrowotna i odżywcza jakość każdego produktu spożywczego, jest uzależniona od zawartości w nim czynnych biologicznie prozdrowotnych naturalnych składników oraz ich naturalnej trwałości – przydatności do spożycia. W szczególny sposób dotyczy to oleju lnianego, który ma gwarantować, dostarczenie naszemu organizmowi wręcz życiodajnych składników.

Olej lniany Vis Natura, jest pozyskiwany według unikalnej polskiej technologii, gwarantującej zachowanie wszystkich naturalnych składników i właściwości, które natura zmagazynowała w nasionach lnu oleistego. Pozyskiwanie oleju, jest prowadzone na unikalnej aparaturze, zaprojektowanej i wykonanej na potrzeby tłoczenia najwyższej jakości olejów jadalnych. Otrzymujemy dzięki temu olej lniany o najwyższych parametrach jakościowych i wielomiesięcznej przydatności do spożycia. Nowa technologia tłoczenia oleju lnianego, zaprzecza dotychczasowym opiniom, mówiącym o szybkiej degradacji trójnienasyconego kwasu tłuszczowego, Omega – 3. Zaprzecza też twierdzeniom o krótkiej przydatności do spożycia oleju lnianego, czyli ograniczonej jego trwałości.

Z jakością oleju lnianego, Vis Natura, nie jest w stanie konkurować, żadna inna marka,
znajdująca się obecnie na polskim i europejskim rynku.

Olej lniany Vis Natura, w stosunku do innych marek, zachowuje przez długi okres czasu, w nienaruszonej formie, żywe (czynne) biologicznie składniki, które są zawarte w nasionach lnu oleistego. Bogatego przede wszystkim w wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3. Wielomiesięczna, wyjątkowo długa trwałość oleju, bez konieczności przechowywania w obniżonej temperaturze, świadczy jednocześnie o wysokiej jakości odżywczej i zdrowotnej tego oleju.

Olej Lniany Vis Natura zawiera od 52 do 58%, Omega – 3

W różnorodnych publikacjach, są zgromadzone różnego rodzaju informacje, dotyczące, szeroko pojętej jakości olejów lnianych, znajdujących się w sprzedaży oraz ich trwałości, (przydatności do spożycia). Wyjątkowo oryginalne teorie, w zakresie przechowywania, rozwijają często sami producenci oleju lnianego. Odnosi się wrażenie, że swoimi pomysłami – w zakresie przechowalnictwa – chcą zaczarować rzeczywistość.

Nie dostrzegają tego, że sedno zagadnienia nie tkwi w sposobie i warunkach przechowywania oleju po wytłoczeniu, a jest bezpośrednio związane z zastosowaną technologią pozyskiwania oleju z nasion. Jakość oleju i jego trwałość, bezwarunkowo, uzależniona będzie zawsze i przede wszystkim od zastosowanej technologii tłoczenia. Oczywiście, przechowywanie w obniżonej temperaturze, każdego produktu spożywczego przedłuży jego trwałość. Nigdy jednak nie przywróci mu pierwotnej formy biologicznej, która została zdeformowana w procesie produkcyjnym.

Kluczowym zagadnieniem w zakresie zachowania czynnych biologicznie składników oleju lnianego i decydującym o jego trwałości, (przydatności do spożycia), jest stosowana technologia tłoczenia, a nie rygory, którym ma podlegać przechowalnictwo oleju.

Przechowalnictwo, delikatnie rzecz ujmując, jest rzeczą wtórną. Zasadniczo, przy zastosowaniu określonego reżimu, potrafi jedynie przedłużyć parametry organoleptyczne wątpliwej jakości produktu. Jest logiczne, że zmaltretowany w trakcie wydobywania z nasion olej, nie może po wytłoczeniu osiągnąć ,,olimpijskiej kondycji”. Reanimacja oleju w obniżonej temperaturze niczego nie zmieni.

Len, podobnie jak każda inna roślina, jest wyposażony w naturalne przeciwutleniacze, które chronią go od początku wegetacji przed zniszczeniem przez wolne rodniki. Bez naturalnej osłony, w postaci antyutleniaczy, wegetacja roślin byłaby niemożliwa.

Jest rzeczą oczywistą, że naturalne antyutleniacze znajdują się w nasionach każdej rośliny, także w nasionach lnu. Dlatego też, nasina różnych roślin, także lnu, mogą być magazynowane i przechowywane przez długi okres czasu. Nie tracąc w okresie składowania swoich naturalnych pierwotnych właściwości. Tej samej zasadzie będzie podporządkowana trwałość, (przydatność do spożycia), wytłoczonego z nasion lnu, oleju lnianego.

Trwałość, (przydatność do spożycia), oleju lnianego, jest uzależniona od ilości przeniesionych z nasion do oleju, biologicznie czynnych, żywych antyutleniaczy. Decyduje to, o skali oporności na utlenianie oleju lnianego. Tym samym, co jest logiczne, decyduje, nie tylko o trwałości oleju, ale także o jego walorach jakościowych; zdrowotnych, leczniczych i smakowych.

Zgromadzone w nasionach w czasie wegetacji naturalne związki przeciwutleniające, przejdą do oleju w formie aktywnej, tylko wtedy, kiedy stosowana metoda wydobywania oleju z nasin, nie spowoduje zniszczenia naturalnej, żywej formy biologicznej antyutleniaczy.

Zagadnienie, w tym przypadku, nie sprowadza się do tego, czy potrafimy wraz z olejem wydobyć tak potrzebne antyutleniacze, tylko sprowadza się do tego, czy w trakcie tego procesu, potrafimy zapewnić takie warunki, by czynne biologicznie składniki, zawarte w nasionach lnu, w tym antyutleniacze, nie uległy degradacji, lub całkowitemu zniszczeniu.

Antyutleniacze, ulegają oczywiście także degradacji (zanikowi) w trakcie przechowywania wytłoczonego oleju. Jest to spowodowane tym, że antyutleniacze neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników, wchodząc z nimi w reakcję. Tym samym blokują, utlenianie kwasu tłuszczowego, Omega – 3, wyjątkowo podatnego na utlenienie. Czynnikiem, który przyśpiesza lub opóźnia ten szkodliwy dla produktu proces, jest przede wszystkim kondycja biologiczna antyutleniaczy. Nie bez wpływu na trwałość produktu ma także kondycja biologiczna związków, które mają być chronione przez antyutleniacze. Mamy więc odpowiedź, dlaczego olej lniany, innych producentów, wymaga, natychmiastowego schłodzenia po wytłoczeniu.

Szybkość procesu degradacji antyutleniaczy, po wytłoczeniu, jest uzależniona od stopnia uszkodzenia ich struktury biochemicznej w trakcie wydobywania oleju z nasion. Degradacja (proces rozpadu) przeciwutleniaczy powoduje błyskawiczne utlenianie Omega – 3.

Naturalna skuteczność ochrony przed utlenieniem, wyjątkowo podatnego na utlenienie, wielonienasyconego kwasu tłuszczowego, Omega – 3, jest zasadniczo uzależniona od stężenia czynnych biologicznie antyutleniaczy i wzajemnych proporcji poszczególnych składników, (przeciwutleniających związków), takich jak: tokoferole, beta karoten i inne.

Wymagana, przez innych producentów oleju lnianego, konieczność przechowywania ich produktu w obniżonej temperaturze, świadczy o skrajnie małej jego trwałości w normalnych warunkach. Dowodzi to tym samym, że te produkty zostały pozbawione w procesie tłoczenia, (między innymi) czynnych biologicznie antyutleniaczy. Antyutleniacze, w wyniku złej technologii tłoczenia, zostały zniszczone, całkowicie, lub w dużym stopniu, nie mogą więc skutecznie przeciwdziałać procesom utleniania.

Z powyższego wynika kolejny oczywisty wniosek, (podobnie jak w przypadku antyutleniaczy), że szkodliwy proces tłoczenia oleju, uszkodził także struktury biochemiczne pozostałych składników oleju lnianego. Dotyczy to szczególnie trójnienasyconego kwasu tłuszczowego Omega – 3.

Procesowi utlenienia, jak wiemy, sprzyja wiele czynników, które decyduję nie tylko o degradacji naturalnych antyutleniaczy, ale będą też deformować aktywność biochemiczną pozostałych związków. Szczególnie dotyczy to najważniejszego składnika oleju, jakim jest, trójnienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3.

Ten wniosek potwierdza pośrednio taki fakt, że inni producenci oleju lnianego, najczęściej podają na swoich produktach, sumaryczna wartość, Omega – 6 i Omega – 3. Dyskretnie natomiast pomijają, zawartość najistotniejszego składnika czyli, Omega – 3, związku najbardziej podatnego na utlenienie. Często też, z tego powodu, dodawane są do produktu, szkodliwe dla organizmu, sztuczne związki konserwujące, np. syntetyczna witamina E.

Warunkiem, niezbędnym i koniecznym, zachowania pełnych właściwości zdrowotnych i leczniczych oraz długiej trwałości, każdego oleju lnianego, jest zagwarantowanie w procesie technologicznym, takich warunków, aby zapobiec degradacji, wszystkich, naturalnych, czynnych biologicznie składników.

Naturalne i czynne biologicznie związki przeciwutleniające, zawarte w wytłoczonym oleju, mogą ulec degradacji również w trakcie dalszego procesu technologicznego, jakim jest przyśpieszone oczyszczanie oleju, czyli filtrowanie. Ten proces, nie będzie też sprzyjał, pozostałym związkom zawartym w oleju.

Nie jest też tajemnicą, że na rynku znajduje się w sprzedaży olej lniany, nisko linolenowy, z gatunku Linola, o przedłużonej trwałości, ale o szczątkowej zawartości, Omega – 3, wynoszącej jedynie, ca 2%, i zawierający ponad 60% Omega – 6. Faktycznie ten olej, nie spełnia żadnych oczekiwanych parametrów oleju lnianego. Jest wręcz szkodliwy dla ludzkiego organizmu. W kategoriach handlowych, może stanowić jedynie zamiennik dla zdecydowanie tańszego oleju słonecznikowego.

Wielokrotnie zostało podkreślone, że Olej Lniany Vis Natura, nie wymaga przechowywania w obniżonej temperaturze. Celem tego było to, by udowodnić, że jest to olej najwyższej jakości, któremu nie szkodzą naturalne warunki przechowywania.

Zawarte w tym oleju, prozdrowotne składniki, nie ulegają w naturalnych warunkach degradacji (procesowi rozpadu). Jest rzeczą naturalną, że przechowywanie oleju w lodówce, (po zakupie), dodatkowo przedłuży jego przydatność do spożycia i podtrzyma wysoką jakość jego naturalnych składników. Jest to potwierdzone stosownymi badaniami przechowalniczymi.

Z jakością oleju lnianego, Vis Natura, nie jest w stanie konkurować,
w jakikolwiek sposób, żadna inna marka, znajdująca się na polskim i europejskim rynku.

Olej lniany Vis Natura, w stosunku do innych marek, zachowuje przez długi okres wszystkie czynne biologicznie składniki, które są zawarte w nasionach lnu oleistego, bogatego przede wszystkim w wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega 3. Wyjątkowo długa trwałość oleju, wynosząca wiele miesięcy, bez konieczności przechowywania w obniżonej temperaturze, świadczy jednocześnie o wysokiej jakości odżywczej i zdrowotnej tego oleju.