Stanisław K. Wiąckowski, Aleksander Nowak

Choroby, farmacja, medycyna, żywność
Strategiczne segmenty naczyń połączonych.